Onderzoek

Onderzoek

Wij kunnen uw wapen aan diverse onderzoeken onderwerpen. En staan hierbij overheden en particulier ten dienste.

Het bepalen van de vrijstellingsgrond ex. Art.18 RWM en de categorisering van een vuurwapen.

Determinatie van een vuurwapen naar merk, type, herkomst, leeftijd, proefbank en historische zetting.