Diensten

Onderzoek

Onderzoek

Wij kunnen uw wapen aan diverse onderzoeken onderwerpen. En staan hierbij overheden en particulier ten dienste. Het bepalen van de vrijstellingsgrond ex. Art.18 RWM en de categorisering van een vuurwapen. Determinatie van een vuurwapen naar merk, type, herkomst, leeftijd, proefbank en historische zetting.  

Read More

Interim management

Interim management

Interim management en personeelsdiensten in de wapenhandel. Als om wat voor redenen dan ook de beheerder van uw wapenhandel niet aanwezig is staat de handel stil. Wij bezitten de nodige vakdiploma’s om met u zo snel mogelijk een (tijdelijke) erkenning aan te vragen om als (interim)beheerder voor u, als erkenninghouder, aan de slag te gaan. In tijden van drukte in uw zaak, kunnen wij u bijstaan. Hier spreken vakkundigheid en wettelijke voorwaarden voor zich. Voor deze werkzaamheden op freelancer basis beschikken wij over een geldige verklaring arbeidsrelatie, VAR, van de...

Read More

Vertegenwoordiging

Vertegenwoordiging

Belangenbehartiging en vertegenwoordiging op beurzen, symposia en congressen. Wij bezoeken de meest toonaangevende beurzen, symposia en congressen in Europa op het gebied van (vuur)wapens, uitrusting, tactische en forensische opsporingsmiddelen en methoden ten behoeve van particuliere en overheidsdiensten die te maken hebben met openbare orde en veiligheid. Wij kunnen in opdracht op dergelijke evenementen contacten leggen met voor u mogelijk aantrekkelijke partners en de wederzijdse interesse peilen. Hierbij valt te denken aan dealerschappen van producten of...

Read More

Taxaties

Taxaties

Taxaties en aan- en verkoopbemiddeling van vuurwapens en munitie. Voor particulieren en veilinghuizen kunnen wij wapens taxeren. Dit kan gaan om enkele stukken of complete collecties. U kunt ons betrekken bij de bemiddeling tot aankoop of verkoop van een wapen of een complete collectie. Wij kunnen voor u de wettelijke aspecten monitoren opdat alles wettig en wettelijk  binnen de wet en regelgeving geschied.

Read More

Juridisch

Juridisch

Advisering juridische en technische aspecten Wet Wapens en Munitie. Wij hebben diepgaande kennis van de Wet Wapens en Munitie en de Regeling en Circulaire. Alsmede de jurisprudentie op dit gebied. Met deze kennis kunnen wij de rechterlijke macht de advocatuur en particulier onafhankelijk en onpartijdig van advies dienen. Ook kunnen wij voor u optreden als gerechtelijk getuige-deskundige in rechtszaken.

Read More

Opleiding

Opleiding

Opleiding, instructie, en lesplanontwikkeling in (vuur)wapentechniek. Wij kunnen voor uw organisatie opleidingen en instructies verzorgen op elk gewenst niveau en gebied. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan juridische, technische, forensische en ballistische aspecten. Alle moderne manieren van overdracht kunnen hierbij gehanteerd worden. In samenspraak met u is het mogelijk een lesplan te ontwikkelen voor uw medewerkers, waar diverse didactische vormen mogelijk zijn. Van klassikaal onderwijs tot competentie gericht studeren.

Read More